Over deze website    colofon
 
Deze website is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Bureau JeugdZorg Agglomeratie Amsterdam, CLUP, GGD Zaanstreek-Waterland, Humanitas, MEE Amstel en Zaan, SMD en Welsaen, in opdracht van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland, de Adviesgroep Psychosociale Preventie Zaanstreek-Waterland en de projectgroep RAAK.

De website heeft een verwijsfunctie naar diverse instanties, cursussen, trainingen en brochures op het gebied van opvoeding en (jeugd)gezondheidszorg en is bedoeld voor ouders, verzorgers en/of hulpverleners in de regio Zaanstreek-Waterland.

De content van deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere uitingsvorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Adviesgroep Psychosociale Preventie Zaanstreek-Waterland.

Tekstredactie
Quite Frankly Communications, Amsterdam

Fotografie
Anton van Daal fotografie b.v., Westzaan

Ontwerp en realisatie website
Toewan, Amsterdam

Disclaimer
Aan de inhoud van deze website is uiterste zorg besteed. Toch kan niet worden uitgesloten dat er fouten zijn gemaakt en/of onvolledigheden worden geconstateerd. Samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht je op- en/of aanmerkingen hebben, c.q. voorstellen hebben voor verbetering, vul dan het reactieformulier in en stuur het naar ons op.