Speciaal voor ouders    veel gestelde vragen
 
Wat te doen bij drukke kinderen?
Als je jouw kind als druk of zeer druk ervaart raden we je aan om als eerste de folder over drukke kinderen te lezen . Geeft dit onvoldoende antwoord, zoek dan steun in je directe omgeving of raadpleeg de Jeugdgezondheidszorg (voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar bij Evean, bij kinderen van 4 tot 19 jaar bij de GGD Zaanstreek-Waterland). Indien nodig verwijst de Jeugdgezondheidszorg verder door.

Hoe stel ik grenzen?
Dat regels en grenzen nodig zijn in het gezin, daar zijn we inmiddels wel achter. Een kind wil weten waar het aan toe is en als er geen duidelijke regels en grenzen zijn, gaat het kind zelf op zoek naar die grenzen. Dat klinkt mooi, maar de praktijk is weerbarstig. Want hoe stel je nu duidelijk grenzen? En belangrijker, hoe handhaaf je regels en grenzen? Omdat ieder gezin anders is, kan hier geen kant-en-klaar antwoord op worden gegeven. Wel kun je door het volgen van een cursus hier je weg in vinden. Grenzen stellen komt onder meer aan de orde in "Opvoeden zó!", "Peuters in zicht" en "Beter omgaan met pubers" (zie "speciaal voor ouders", "cursussen").

Mijn kind is jaloers. Wat doe ik?
Als je kind jaloers is, is het goed om na te gaan of hij/zij erg onzeker is. Kijk eerst eens goed naar je kind en probeer de sterke en zwakke kanten in beeld te brengen. Kijk ook eens met welke trekken van je kind je zelf moeite hebt. Heeft je kind inderdaad veel behoefte aan bevestiging, dan is de enige oplossing dit ook heel erg veel te geven. Als er veel onderlinge strijd is, dan is het goed om al het positieve contact juist te benoemen, zodat het kind leert dat het aandacht krijgt door lief te zijn voor de omgeving.

Mijn partner en ik denken verschillend over opvoeding. Hoe gaan we daarmee om?
Het komt vaak voor dat ouders verschillende opvoedingsideeën hebben. Dat komt omdat ze beide uit een ander gezin komen, maar ook omdat je jouw eigen persoonlijkheid meeneemt als ouder. Voor een deel hoeft dat geen probleem te zijn, als de belangen niet botsen. Toch is het belangrijk dat er tussen de ouders meer afspraken worden gemaakt. Meestal is een dergelijke afspraak een tussenweg tussen de aanpak van beide ouders.

Is weerbaarheid aan te leren?
Onder weerbare kinderen verstaan we kinderen die voor zichzelf kunnen en durven opkomen. Of anders gezegd: kinderen die moeilijke situaties zelf weten op te lossen. Weerbaarheid is aan te leren. Een weerbaar kind is vaak een kind dat een goed gevoel van eigenwaarde heeft. Daarom is een positieve, stimulerende opvoedingsaanpak een van de basisdingen in de opvoeding. En een van de dingen daarbij is hun verantwoordelijkheid leren en werken aan een opbouwende en liefdevolle relatie.Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kunnen ouders dilemma's waarvoor kinderen komen te staan, vóór zijn door hen stel-dat-situaties voor te leggen. Stel, dat je mij kwijtraakt in het warenhuis? Stel, dat je een lekke band hebt en iemand biedt aan je naar huis te brengen? Dan leer je een kind hoe het moet reageren als zich zoiets voordoet. Ook dit thema komt aan de orde in diverse cursussen.