Kindermishandeling    protocol kindermishandeling
 

Kindermishandeling kan het beste worden voorkomen door goede en vroege steun bij de opvoeding. Maar, als er een vermoeden is dat een kind slachtoffer wordt van kindermishandeling is het belangrijk direct en adequaat te reageren. Het protocol kindermishandeling helpt je daarbij.

Meer weten?
Ga dan naar www.protocolkindermishandeling.nl

En bedenk. Het belang van het kind staat altijd voorop!