Kindermishandeling    wat is kindermishandeling?
 

Kindermishandeling is wereldwijd een veelvoorkomend probleem met zeer ingrijpende gevolgen voor het individu en de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat kindermishandeling een van de belangrijkste doodsoorzaken van kinderen is.

Ook in Nederland overlijden jaarlijks tientallen kinderen als gevolg van kindermishandeling. Vele tienduizenden worden geestelijk of lichamelijk mishandeld. Voor deze kinderen heeft de mishandeling een sterke negatieve invloed op hun verdere ontwikkeling. Crimineel gedrag vindt zijn oorsprong heel vaak in kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik in de kinderjaren. En op de drie kinderen die mishandeld zijn, blijken later als ouder hun eigen kind te mishandelen.

Niet alleen het mishandelde kind wordt beschadigd. Ook de andere gezinsleden, de partner van de dader, de broertjes of zusjes en vaak zelfs de dader, lijden hun leven lang onder wat er is gebeurd.

Kindermishandeling kent verschillende vormen, die gelijktijdig kunnen voorkomen. Er kan sprake zijn van lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische of emotionele mishandeling, psychische of emotionele verwaarlozing en/of seksueel misbruik.

Meer weten over hoe te handelen bij kindermishandeling?

Lees dan verder bij het protocol kindermishandeling.