Speciaal voor professionals    cursussen
 
Advies, ontwikkeling en implementatie
SO&T implementeert, ontwikkelt en adviseert over programma's en methodieken in de opvoed- en opgroeiondersteuning

Begeleide Intervisie Pedagogisch Adviseren
Versterkt de competentie en kwaliteit van de pedagogische adviseur

Beter omgaan met pubers
Opleiding tot cursusleider van de oudercursus voor ouders van kinderen tussen 10-16 jaar

Competentietrainingen
Verschillende varianten beschikbaar; uitvoering door SO&T, training beroepskrachten 'on the job', aanbod specifieke doelgroepen, etc.

Consultatie en avisering van professionals
Ondersteunt beroepskrachten in hun werk

Co÷rdinatie Opvoedsteunpunt
Verbetert de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod in de wijk

JES- jij en scheiding voor beroepskrachten
Een preventieve cursus voor kinderen en ouders om de nadelige effecten van een scheiding op kinderen te voorkomen/verminderen

Kinderen die opvallen
Vergroot de vaardigheden van beroepskrachten op het gebied van vroegtijdig signaleren en onderkennen van problemen bij kinderen. Training ism AMK

Opvoeden & Zˇ
Vergroot kennis en vaardigheden om deze cursus uit te kunnen voeren voor ouders van kinderen van 0-12 jaar.

Opvoedingsondersteuning op maat
Vergroot de vaardigheden van de beroepskracht in de uitvoering van een gesprek over de opvoeding

Opzetten en Co÷rdineren Casu´stieknetwerken
Adviseren over en/of het opzetten en uitvoeren van casu´stieknetwerk.

Opzetten en Co÷rdineren Netwerk Opvoedondersteuning
Zorgt voor samenwerking in het (lokale) werkveld en een verbeterde toeleiding van ouders en kinderen naar het juiste aanbod

Pedagogisch adviseren
Stelt deelnemers in staat opvoedgesprekken met ouders te voeren

Peuter in Zicht
Training tot cursusleider oudercursus 'peuter in zicht'

Plezier op school voor beroepskrachten
Sociale basisvaardigheden gericht op weerbaarheid, specifiek in deze overgangsfase van het kind

Projectontwikkeling opvoed- en opgroeiondersteuning
Rust medewerkers toe in de uitvoering door materiaalontwikkeling en training

Pubers mee!
Pedagogische adviseurs die willen leren op pubers te betrekken in de adviesgesprekken van ouders met kinderen vanaf 10 jaar

Training Girlpower
Vergroot vaardigheden om migrantenmeiden te trainen en te ondersteunen

Training-op-maat bij (ernstige) problemen in de klas
Vergroot kennis en vaardigheden om verstoorde verhoudingen in de klas stop te zetten

Trainingsvaardigheden
Verdiept de vaardigheden als begeleider van een oudercursus

Workshop Motivatie
Verbetert de vaardigheden die nodig zijn om met ouders te werken